Tutkijoiden sidonnaisuudet unohdetaan meta-analyyseissa

Uutispalvelu Duodecim
9.3.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Lääketeollisuuden rahoittamat lääketutkimukset päätyvät usein firman kannalta suotuisiin tuloksiin. Tämän takia rahoituksesta ja tutkijoiden muista sidonnaisuuksista on mainittava tutkimuksissa. Uuden selvityksen perusteella nämä sidonnaisuudet kuitenkin sivuutetaan, kun lääketutkimuksista tehdään meta-analyysejä, monen tutkimuksen aineistot yhdistäviä katsaustutkimuksia.

Kanadalaistutkijoiden havainto on huolestuttava, sillä meta-analyysit ovat nykyään tärkeässä osassa hoitopäätöksissä. Jos meta-analyysien päätelmät ovat sidonnaisuuksien vinouttamia, ei lääkäreillä välttämättä ole käytössään parasta mahdollista tietoa.

Tutkimustaan varten kanadalaiset selvittivät 29 meta-analyysin osatutkimusten rahoitukset, tekijöiden kytkökset lääketeollisuuteen ja ilmoitettiinko sidonnaisuudet meta-analyysissa. Yhteensä tutkimuksia oli yli 500.

Havainnot olivat hämmästyttäviä, sillä tutkijoiden kytköksiä ja rahoittajia ei kerrottu yhdessäkään meta-analyysissa, ja ainoastaan kahdessa mainittiin olivatko tutkimukset lääketeollisuuden rahoittamia. Niissäkin tiedot sai etsiä epätavallisista paikoista.

Tutkijat löysivät lisäksi seitsemän meta-analyysia, joiden jokainen tutkimus oli kokonaan tai osin lääkefirman rahoittama, tai sen tehneet tutkijat olivat taloudellisesti kytköksissä lääkkeen valmistaneeseen lääketehtaaseen. Näistä seitsemästä meta-analyysista kuitenkin vain yksi mainitsi tutkimusten sidonnaisuudet.

Kanadalaisten tulokset kiinnittävät huomion merkittävään epäkohtaan, jonka korjaamiseksi meta-analyysien kirjoittajat tulisi velvoittaa ilmoittamaan analysoitavien tutkimusten sidonnaisuudet.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2011;305:1008-1017)
http://jama.ama-assn.org/content/305/10/1008.abstract