Ylipainon vaarat kasvavat mitä pitempään lihavuus jatkuu

Uutispalvelu Duodecim
16.3.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Tuoreen tutkimuksen mukaan lihavuuden terveyshaitat ja niistä johtuvat kuolemat ovat sitä todennäköisempiä mitä useampia vuosia ylipainoisuutta kestää. Lihavuuden keston kuolleisuusvaikutuksia ei ole selvitetty tätä ennen.

Tutkimuksessa viittätuhatta 28–62-vuotiasta yhdysvaltalaista seurattiin pisimmillään 48 vuotta. Terveystiedot päivitettiin kahden vuoden välein. Analyysissa huomioitiin osallistujien lihavuuden aste, pitkäaikaiset sairaudet sekä muita seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa tuloksiin.

Osallistujien vertailu paljasti, että riski kuolla seurannan aikana oli puolitoistakertainen, jos lihavuus oli jatkunut 1–5 vuotta, ja kaksinkertainen, kun se oli jatkunut 5–15 vuotta. Jos lihavia vuosia oli vielä enemmän, riski oli noin 2,5-kertainen. Vertailukohtana olivat miehet ja naiset, jotka olivat normaalipainoisia koko seurannan ajan.

Tutkijat havaitsivat lisäksi, että riskit kasvoivat tasaisesti lihavuuden jatkuessa. Jokaista kahta ylipainoista vuotta kohden osallistujien kokonaiskuolleisuus sekä sydän- ja verisuonitauti- ja syöpäkuolleisuus kaikki suurenivat 3–6 prosenttia.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(International Journal of Epidemiology 2011;doi:10.1093/ije/dyr018
http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2011/02/26/ije.dyr018.abstract