Alhainen LDL-kolesteroli ei aiheuta syöpää

Uutispalvelu Duodecim
31.3.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Veren LDL-kolesterolin vähentäminen ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja, mutta sen on epäilty myös suurentavan joidenkin syöpien vaaraa. Tuoreen tanskalaistutkimuksen perusteella alhaisen LDL-kolesterolin ja syöpävaaran välillä on kyllä yhteys, mutta vain tilastollinen yhteys. Alhainen LDL-kolesteroli ei näin ollen aiheuta syöpää, vaan yhteys on näennäinen ja johtuu muista tekijöistä, jotka samalla lisäävät syöpäriskiä ja alentavat LDL-kolesterolia.

Tanskalaisten tutkimus on erityinen, sillä heillä oli käytössään noin 70 000 henkilön perimätietoja, joista ilmeni kantoivatko he LDL-kolesterolia vähentäviä geenimuotoja. Näin tutkijat pystyivät erottamaan alhaisen LDL-kolesterolin vaikutukset muiden LDL-kolesterolia alentavien tekijöiden kuten sairauksien, elintapojen ja hoitojen vaikutuksista.

Vertailussa paljastui, että henkilön riski sairastua syöpään oli noin 40 % suurempi, jos hänen LDL-kolesterolinsa oli alhainen. Alhaisena pidettiin alle 2,2 mmol/l:n LDL-pitoisuutta ja sitä verrattiin yli 4 mmol/l:n pitoisuuteen.

Kuva kuitenkin muuttui, kun analyysissa huomioitiin osallistujien perimä. Tällöin havaittiin, että vaikka alhaisen LDL-kolesterolipitoisuuden aiheuttaviin geeneihin liittyi 38 % alhaisempi LDL-taso, ei niihin liittynyt suurentunutta syöpäriskiä. Jos LDL olisi syöpäriskin takana, olisi myös näillä henkilöillä pitänyt olla suurentunut syöpävaara.

Yhdessä havainnot viittaavat siihen, että LDL:n vähyyden sijaan kohonnut syöpäriski todennäköisesti johtuu jostain muusta potilaita yhdistävästä seikasta tai seikoista.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Journal of the National Cancer Institute -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the National Cancer Institute 2011;103:508–519)
http://jnci.oxfordjournals.org/content/103/6/508.abstract