Konfliktien välttely saattaa suurentaa työntekijän sydänriskejä

Uutispalvelu Duodecim
20.4.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Esimiehen tai työkaverin epäreilua käytöstä ei pitäisi sivuuttaa hammasta purren, vaan oman terveyden takia siihen kannattaisi reagoida aktiivisesti. Pahimmassa tapauksessa konfliktien välttely voi nimittäin suurentaa sydäninfarktin vaaraa, ruotsalaisaineisto vihjaa.

Ristiriitatilanteiden ja konfliktien välttely on aiemmin yhdistetty sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin kuten korkeaan verenpaineeseen, mutta varsinaisia sydäntautioireita koskevat havainnot ovat uusia.

Tutkimusta varten 2 800 tukholmalaismiestä pyydettiin arvioimaan miten he reagoivat kohdatessaan epäreilua käytöstä esimieheltään tai työtovereilta. Kyselyä seuraavien kymmenen vuoden aikana miehistä 47 sai sydäninfarktin tai kuoli iskeemiseen sydänsairauteen.

Analyysissaan tutkijat huomioivat miesten iän, sosioekonomiset taustatekijät, riskikäyttäytymisen, työstressin ja monet sydänriskitekijät, mutta niistä riippumatta riski sairastua sydäninfarktiin havaittiin sitä suuremmaksi mitä useammin mies vältteli konflikteja.

Sydänriskit eivät sen sijaan suurentuneet miehillä, jotka kohtasivat epäreiluina kokemansa tilanteet puhumalla heti tai myöhemmin, tai jopa huusivat epäreilulle esimiehelleen tai työkaverilleen.

Tutkijat huomauttavat, että tulosten perusteella on vaikea päätellä mitä kaikkea konfliktien välttelyn taustalla on. Esimerkiksi työolot sanelevat paljon sitä, miten työntekijä voi reagoida epäreiluun kohteluun. Huonot työolot saattavatkin osaltaan selittää myös nyt havaittuja sydänriskejä.

Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2011;65:420–425)
http://jech.bmj.com/content/65/5/420.abstract