Alakuloisuus voi ennustaa muistin heikkenemistä

Uutispalvelu Duodecim
20.6.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Iäkkään ihmisen alakuloisuus saattaa olla varoitusmerkki muistin ja muiden mielentoimintojen heikentymisestä. Masentuneisuus ennustaa myös varsinaisen dementian kehittymistä, ruotsalaistutkijat raportoivat.

Ruotsalaiset haastattelivat 764 iäkästä kotonaan asuvaa miestä ja naista ja sen jälkeen seurasivat heitä kuuden vuoden ajan. Seurantaa jatkettiin vielä kolmella vuodella, jos osallistujan mielentoiminnot heikentyivät ensimmäisen seurannan aikana.

Alakuloisten ja masentuneiden muisti ja muut ns. tiedolliset mielentoiminnot heikkenivät seurannan aikana lähes kuusi kertaa todennäköisemmin kuin muiden. Myös mielentoimintojen heikkeneminen ilman muistin huonontumista liittyi alakuloisuuteen, mutta yhteys oli selvästi heikompi.

Tutkimuksen alussa havaittu alakuloisuus ennusti myös keiden muisti jatkoi heikentymistä ja kehittyi varsinaiseksi dementiaksi. Dementia kehittyi heille viisi kertaa todennäköisemmin kuin osallistujille, jotka eivät olleet alakuloisia tutkimuksen alussa.

Tulokset julkaistiin Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2011;82:788-793)
http://jnnp.bmj.com/content/82/7/788.abstract