Suomalaiset sairaalat Pohjoismaiden tuottavimpia

Uutispalvelu Duodecim
21.6.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Suomalaiset sairaalat järjestävät erikoissairaanhoidon noin viidenneksen halvemmalla kuin Pohjoismaissa keskimäärin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vertailut osoittavat. Maiden sisällä sairaaloissa on kuitenkin eroja.

Tiedot perustuvat THL:n Terveys- ja sosiaalitalousyksikön (CHESS) tutkijoiden jo kymmenen vuoden ajan keräämiin tuottavuustietoihin. Yhdessä muiden maiden tutkijoiden kanssa kerätty tieto on ainutlaatuista, sillä aineisto on koottu samoin kriteerein, ja on siksi vertailukelpoista.

Havainnot eivät osoita miksi suomalaiset sairaalat ovat tehokkaita. Erot syntyvät pääosin potilaiden hoitamisessa, joten sairaaloissa tehtävä tutkimus tai opetus eivät sitä selitä. Myöskään lääkärien ja sairaanhoitajien palkat eivät ole yhteyden taustalla.

Tutkimusprofessori Unto Häkkinen CHESS-yksiköstä arvelee tuottavuuden johtuvan Suomen kuntien tiukasta taloudesta, joka on jarruttanut menojen kasvua.

Uutispalvelu Duodecim
(THL / OPTIMI 2011)
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/terveys_ja_sosiaalitalous/optimi/2011/pohjoismaat