Kutina ehkä kroonisten kipujen veroinen taakka

Uutispalvelu Duodecim
23.6.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Pitkäaikainen kutina voi heikentää elämänlaatua melkein yhtä paljon kuin krooniset kivut, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Tulos on tervetullut, sillä vaivan yleisyydestä huolimatta kutinan vaikutuksia potilaiden elämään ei ole juurikaan tutkittu.

Tutkimukseen osallistui 73 kutinapotilasta, joita verrattiin 138 kipupotilaaseen. Potilaiden oireet olivat jatkuneet 6–12 kuukautta.

Kun potilaita pyydettiin arvioimaan kuinka monta vuotta he olisivat valmiita lyhentämään elämäänsä, jos saisivat viettää loput vuodet oireettomina, kutinapotilaiden arviot olivat melkein samalla tasolla kipupotilaiden kanssa.

Kutinasta kärsivät olisivat voineet lyhentää elämäänsä keskimäärin 13 prosenttia ja kipupotilaat 23 prosenttia. Jos potilaiden oletetaan elävän esimerkiksi 75 vuotta, olisivat kutinapotilaat siis olleet valmiita luopumaan lähes kymmenestä ja kipupotilaat seitsemästätoista vuodesta.

Raskain taakka oli odotetusti niillä, joiden oireet olivat kovimmat sekä yksin asuvilla.

Tutkimus julkaistiin Archives of Dermatology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Dermatology 2011;doi:10.1001/archdermatol.2011.178)
http://archderm.ama-assn.org/cgi/content/abstract/archdermatol.2011.178