Tyydyttäväksi koettu elämä hyväksi sydämelle

Uutispalvelu Duodecim
11.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Elämänsä eri osa-alueisiin tyytyväisillä miehillä ja naisilla on pienentynyt riski sairastua sepelvaltimotautiin. Tulos paljastuu tuoreesta European Heart Journal – lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Stressi, masennus ja ahdistus on jo pitkään liitetty suurentuneeseen sydänsairauksien vaaraan. Positiivisten tunnetilojen yhteydestä sydämen terveyteen tiedetään vastaavasti vain vähän.

Laajan Whitehall II -seurannan aineistoa hyödyntävässä tutkimuksessa kartoitettiin, miten tyytyväisyys eri elämän osa-alueisiin on yhteydessä sepelvaltimotautiin. Tutkimuksessa seurattiin 8 000 brittiläistä virkamiestä ja -naista. Osallistujilta kysyttiin useampaan otteeseen, kuinka tyydyttäväksi he kokivat eri elämän osa-alueensa kuten työ-, rakkaus- ja perhe-elämän. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin osallistujien terveyttä ja terveyskäyttäytymistä.

Elämäänsä yleisesti tyytyväisillä miehillä ja naisilla todettiin 13 prosenttia pienempi riski kärsiä angiinasta eli iskeemisestä rintakivusta sen jälkeen, kun taustatekijät oli huomioitu. Samankaltaista yhteyttä ei havaittu sydänkohtauksen tai sydänperäisen kuoleman riskissä, mikä saattaa tutkijoiden mukaan osaltaan johtua osallistujien suhteellisen nuoresta iästä.

Yhteys sepelvaltimotautiin oli ilmeinen työtä, perhettä, seksielämää ja omaa itseään koskevan tyytyväisyyden kohdalla. Se kuinka tyydyttäväksi vastaajat kokivat rakkauselämänsä, harrastuksensa tai elintasonsa ei vastaavasti vaikuttanut sepelvaltimotautivaaraan.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että yleinen tyytyväisyys elämään saattaa edistää sydämen hyvinvointia.

Uutispalvelu Duodecim
European Heart Journal 2011 online
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2011/06/29/eurheartj.ehr203.abstract?papetoc