Synnytysten keskittämiselle isoihin yksiköihin ei terveydellisiä perusteita

Uutispalvelu Duodecim
12.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Synnytysten keskittäminen nykyistä harvempiin sairaaloihin ei näytä olevan eduksi äitien tai lasten terveydelle. Suomen nykyinen synnytysmalli, jossa etsitään riskiäidit ja siirretään heidän synnytyksensä tarvittaessa isompiin yksiköihin, toimii hyvin. Tulos ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta.

Viimeisen vajaan parinkymmenen vuoden aikana Suomessa on suljettu useita synnytyssairaaloita ja nykyään yhä useampi synnytys tapahtuu yliopistollisessa tai muussa keskussairaalassa. Synnytysten keskittämistä on perusteltu muun muassa potilasturva- ja kustannussyillä.

Nyt International Journal of Obstetrics and Gynaecology – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia Suomessa vuosien 1991–2008 aikana sekä kunnittain Uudenmaan alueella vuosina 2004–2008 tapahtuneita synnytyksiä.

Tuloksista ilmeni, että erityisesti hyvin pienipainoiset lapset syntyvät yhä useammin yliopistosairaalassa. Pienipainoisten lasten kuolleisuus oli pienempi yliopistosairaaloissa, mutta 2 500 grammaa painavien lasten kuolleisuusluvut eivät poikenneet toisistaan erityyppisissä sairaaloissa.

Sairaalan ulkopuolella suunnittelematta syntyneiden lasten lukumäärän todettiin hiljalleen nousseen. Kyseisten lasten perinataalikuolleisuus oli huomattavasti suurempi kuin sairaalassa syntyneiden lasten. Tulosten perusteella ei voida kuitenkaan päätellä, ovatko sairaaloiden sulkemiset syynä sairaalan ulkopuolisten syntymien yleistymiseen, vai onko ilmiön taustalla muita tekijöitä.

Uudellamaalla pienten sairaaloiden alueella asuvien äitien synnytykset sujuivat yhtä hyvin kuin pääkaupunkiseudulla asuvien äitien synnytykset. Myöskään lasten voinnissa ei voitu todeta järjestelmällisiä eroja.

Suomalaistutkijoiden mukaan synnytysten keskittämiselle nykyistä harvempiin sairaaloihin ei ole tulosten perusteella terveydellisiä perusteita.

Tutkimusryhmää veti tutkimusprofessori Elina Hemminki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Uutispalvelu Duodecim
International Journal of Obstetrics and Gynaecology online
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2011.02977.x/abstract