Syrjintää kokevat ehkä alttiita ylipainolle

Uutispalvelu Duodecim
18.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kokemus syrjityksi tulemisesta on kahden yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan yhteydessä ylipainoon.

Toisessa American Journal of Epidemiology – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin vyötärönympäryksen ja koetun syrjinnän yhteyttä. Tutkimuksessa seurattiin 1 450 miestä ja naista yli yhdeksän vuoden ajan. Tuloksista ilmeni, että päivittäisestä syrjinnästä raportoineiden vyötärönympärys kasvoi seurannassa enemmän kuin niiden, jotka eivät kokeneet tulleensa syrjityiksi.

Vastaavasti toisessa tutkimuksessa syrjinnän kokemusten havaittiin olevan yhteydessä sisäelinrasvan, muttei ihonalaisen rasvan määrään. Tutkimukseen osallistui 400 afroamerikkalaista ja valkoihoista naista, ja yhteys oli samankaltainen etnisestä taustasta riippumatta. Tutkijoiden mukaan sisäelinrasva saattaisikin olla yksi tekijä, joka selittäisi aiemmissa tutkimuksissa havaittua yhteyttä syrjinnän ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä.

Saman lehden pääkirjoituksessa todetaan, että nyt saadut tulokset korostavat entisestään syrjinnän mahdollista roolia ylipainon riskitekijänä. Lisätutkimukset ovat tarpeen ja pääkirjoittajan mielestä tulevaisuudessa olisi erityisen tärkeätä pyrkiä tunnistamaan ja ymmärtämään, miten nyky-yhteiskuntaan liittyvät monet stressitekijät saattavat vaikuttaa yksilön terveysriskeihin.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Epidemiology 2011, 173 (11): 1223-1231)
(American Journal of Epidemiology 2011,173 (11): 1232-1239)
(American Journal of Epidemiology 2011,173 (11): 1240-1243)
http://aje.oxfordjournals.org/content/173/11/1223.abstract
http://aje.oxfordjournals.org/content/173/11/1232.abstract
http://aje.oxfordjournals.org/content/173/11/1240.abstract