Lisänäyttöä suolaisen ruokavalion haitoista

Uutispalvelu Duodecim
19.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Paljon natriumia ja vähän kaliumia ruokavaliostaan saavilla miehillä ja naisilla on kohonnut riski sairastua ja menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin. Tulos ilmenee tuoreesta yhdysvaltalaistutkimuksesta.

Länsimainen ruokavalio sisältää ylimäärin suolaa eli natriumkloridia. Kaliumia saadaan vastaavasti muun muassa täysjyvävalmisteista, kasviksista, marjoista ja hedelmistä. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että ruokavalion korkea natriumpitoisuus ja alhainen kaliumpitoisuus liittyvät korkeaan verenpaineeseen ja suurentuneeseen sydänsairauksien riskiin.

Nyt Archives of Internal Medicine – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin natriumin ja kaliumin yhteisvaikutusta sydämen hyvinvointiin. Tutkimuksessa seurattiin keskimäärin 15 vuoden ajan yli 12 000 miestä ja naista, joista 2 270 menehtyi seurannan aikana.

Ruokavalion korkean natriumpitoisuuden todettiin olevan yhteydessä suurentuneeseen kokonaiskuolleisuuden riskiin. Vastaavasti korkea kaliumpitoisuus liittyi pienempään kokonaiskuolleisuuden ja sydänkuolleisuuden vaaraan. Tutkimuksen keskeisenä löydöksenä oli, että korkea natrium/kalium-suhde lisäsi kokonais- ja sydänkuolleisuuden riskiä.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat entisestään käsitystä natriumin liikasaannin haitoista ja tukevat suolan käytön vähentämiseen tähtääviä ravitsemussuosituksia. Kaliumin samanaikainen lisääminen ruokavalioon saattaisi vastaavasti lisätä terveyshyötyjä entisestään. Saman lehden pääkirjoituksessa todetaan, että esimerkiksi Suomessa ponnistelut suolan kulutuksen vähentämiseksi ovat tuottaneet hyvää tulosta.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Internal Medicine 2011;171(13):1183-1191)
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/171/13/1183?etoc