Jatkuvatoiminen verensokerimittaus saattaa parantaa diabeetikon hoitotasapainoa

Uutispalvelu Duodecim
19.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Jatkuvan verensokerimonitoroinnin avulla on mahdollista kohentaa diabeetikoiden hoitotasapainoa, vihjaa brittikatsaus.

Diabeteksen hoidon seuranta toteutetaan vielä nykyisin pääasiassa sormenpäästä otettavien verinäytteiden avulla. Sormenpääverikokeilla saadaan kuitenkin vain rajallisesti tietoa verensokeripitoisuuden vaihteluista. Verensokeripitoisuuden jatkuva seuranta on ollut mahdollista jo vuosikymmenen ajan. Menetelmässä mitataan ihonalaiskudoksen sokeripitoisuutta ihon alle pistetyn sensorin avulla. Jatkuvatoimisen verensokerimittauksen laajaa käyttöä ovat rajoittaneet kustannukset sekä tutkimusnäytön puuttuminen viime vuosiin asti.

Nyt BMJ-lehdessä julkaistussa meta-analyysissä uudelleen analysoitiin jatkuvatoimista verensokerimittausta ja perinteistä verensokerimittausta vertailevien satunnaistettujen kliinisten kokeiden tuloksia.

Jatkuvatoimisen verensokerimittauksen todettiin liittyvän pitkäaikaista sokeritasapainoa kuvaavan sokerihemoglobiini HbA1c-arvon paranemiseen. Sokerihemoglobiinin arvo parani keskimäärin 0,3 prosenttiyksikköä. Parannus oli merkittävin niillä, joiden HbA1c-pitoisuus oli korkein. Tutkijat laskivat, että esimerkiksi diabeetikot joiden sokerihemoglobiinin pitoisuus olisi 10,0 prosenttiyksikköä, voisivat odottaa 0,9 prosenttiyksikön parannusta jatkuvatoimista verensokerimonitorointia käytettäessä. Jatkuvatoimisen verensokerimittauksen todettiin myös vähentävän hiukan hypoglykemian eli veren liian pienen sokeripitoisuuden vaaraa.

Tutkijoiden mukaan jatkuvatoiminen verensokerimittaus olisi todennäköisesti kustannustehokkain diabeetikoilla, joiden hoitotasapaino on tehostetusta insuliinihoidosta huolimatta huono, ja jotka käyttäisivät menetelmää säännöllisesti.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2011;343:d3805)
http://www.bmj.com/content/343/bmj.d3805.abstract