Pakokaasujen palamisperäiset pienhiukkaset ehkä syynä sydänhaittoihin

Uutispalvelu Duodecim
22.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Palamisesta johtuvat ultrapienet hiukkaset eli nanopartikkelit näyttävät olevan syypäitä dieselpakokaasujen hengittämiseen liittyviin sydänhaittoihin.

Liikenteen ilmansaasteet on toistuvasti yhdistetty sydän- ja verisuonitauteihin ja niistä johtuviin kuolemiin. Kuitenkaan yksittäisten saasteiden roolista sydänhaittojen riskitekijänä tiedetään vain vähän.

European Heart Journal – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin pakokaasuperäisten nanopartikkelien roolia sydän- ja verisuonihaittojen välittävänä tekijänä. Tutkimuksessa 16 vapaaehtoista koehenkilöä hengitti vuorotellen laimennettua dieselpakokaasua, puhtaita hiilipienhiukkasia, suodatettua dieselpakokaasua tai suodatettua ilmaa. Kunkin altistuksen jälkeen koehenkilöt osallistuivat verenpainemittauksiin ja verikokeisiin. Lisäksi kaasujen vaikutusta kartoitettiin koe-eläinmallissa.

Tuloksista ilmeni, että erityisesti pakokaasujen palamisperäiset nanopartikkelit olivat yhteydessä verisuonten toimintahäiriöön. Samankaltaista vaikutusta ei havaittu puhtaiden hiilipienhiukkasten tai suodatetun dieselpakokaasun kohdalla.

Tutkijoiden mukaan nyt saadut tulokset vahvistavat entisestään jo vakuuttavaa näyttöä liikenteen ilmansaasteiden terveyshaitoista. He toteavat tutkimusnäytön luovan yhä enemmän perusteita liikenteen pienhiukkaspäästöjen vähentämiselle.

Uutispalvelu Duodecim
(European Heart Journal 2011 online)
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2011/07/06/eurheartj.ehr195.abstract?papetoc
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2011/07/08/eurheartj.ehr200.extract