ADHD-lapset saattavat jäädä auton alle muita herkemmin

Uutispalvelu Duodecim
28.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivät lapset saattavat jäädä tietä ylittäessään auton alle ikätovereitaan herkemmin. Syynä tähän näyttäisivät olevan toiminnanohjauksen pulmat.

ADHD on neurobiologinen kehityksellinen häiriö, jonka synnyssä perimän sekä biologisten ja psykososiaalisten ympäristötekijöiden yhteisvaikutus on merkittävä. ADHD-lapset ovat tyypillisesti lyhytjännitteisiä, häiriöherkkiä ja yliaktiivisia.

Aikaisemmissa tutkimuksissa ADHD:n on todettu lisäävän tapaturmien ja liikenneonnettomuuksien riskiä. Nyt Pediatrics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin syitä ilmiölle. Tutkimuksessa tarkasteltiin 78 iältään 7-10-vuotiaan lapsen liikennekäyttäytymistä virtuaaliympäristössä. Puolella lapsista oli diagnostisoitu ADHD.

Tuloksista ilmeni, että aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivät lapset noudattivat jalkakäytävällä hienosti jalankulkijan sääntöjä. He odottivat ja katsoivat kumpaankin suuntaan ennen tien ylitystä. ADHD-lapset lähtivät kuitenkin ylittämään tietä pienemmissä autoväleissä kuin ikätoverinsa, minkä vuoksi heillä oli vähemmän aikaa ehtiä pois liikenteen jaloista.

Tutkijoiden mukaan syynä tähän olivat toiminnanohjauksen vaikeudet. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kykyä yhdistellä ja käsitellä eri lähteistä peräisin olevaa tietoa onnistuneesti tehtävän suorittamiseksi.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2011 online)
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/07/21/peds.2010-3829