Älykkyys suojaa varhaiselta kuolemalta

Uutispalvelu Duodecim
4.8.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Lapsena ja nuorena älykkyystesteissä pärjäävät välttyvät ennenaikaiselta kuolemalta muita todennäköisemmin. Osa yhteydestä johtuu aikuisiän hyvästä taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat perustavat väitteensä kuudentoista aikaisemman tutkimuksen yhteisanalyysiin. Yhteensä niihin oli osallistunut yli 1,1 miljoonaa miestä ja naista, joista 22 000 kuoli tutkimusten seurantojen aikana. Lyhin seuranta kesti 17 vuotta ja pisin 69 vuotta.

Analyysissa lapsuuden ja nuoruusiän älykkyys liittyi selvästi pienempään riskiin kuolla seurannan aikana. Yhteys ei selittynyt lapsuusiän sosiaalisilla ja taloudellisilla eroilla, mutta aikuisena korkeampi koulutustaso ja varakkuus selittivät 30–50 prosenttia yhteydestä.

Aiemmissa tutkimuksissa älykkäiden lasten on havaittu syövän terveellisesti aikuisena ja liikkuvan runsaasti. He saattavat myös säästyä mielenterveysongelmilta muita todennäköisemmin. Myös näissä tutkimuksissa taloudelliset ja sosiaaliset erot ovat selittäneet osan älykkyyteen liitetyistä vaikutuksista.

Tulokset julkaisi International Journal of Epidemiology -tiedelehti.

Uutispalvelu Duodecim
(International Journal of Epidemiology 2011;40:626–644)
http://ije.oxfordjournals.org/content/40/3/626.abstract