Paljon liikkuvat masentuvat muita harvemmin

Uutispalvelu Duodecim
7.11.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Liikunnallinen elämäntapa tunnetusti ehkäisee monia sairauksia. Myös masennus näyttäisi olevan harvinaisempi paljon liikkuvilla.

Tiedot ilmenevät yhdysvaltalaistutkimuksesta, jossa 50 000 sairaanhoitajaa seurattiin keskimäärin kymmenen vuoden ajan. Naiset eivät poteneet masennusta tutkimuksen alussa, mutta seurannan aikana 6 500 sairastui siihen. Naisten liikunnallisuutta kyseltiin useita kertoja halki tutkimuksen.

Kun tutkijat vertasivat fyysisesti aktiivisia, jotka liikkuivat päivittäin vähintään 90 minuuttia, hoitajiin, jotka harrastivat liikuntaa korkeintaan kymmenen minuuttia päivässä, paljon liikkuvien masennusriski paljastui noin viidenneksen pienemmäksi.

Masennusriski puolestaan suureni sitä mukaa mitä enemmän aikaa henkilö vietti television ääressä. Riski liittyi noin kahdenkymmenen tunnin viikoittaiseen television katseluun, kun vertailukohtana olivat korkeintaan tunnin viikossa katsovat. Tältä osin tulokset olivat hieman epäselviä, mutta vihjaavat fyysisesti passiivisen elämäntavan liittyvän mahdollisesti masennusriskiin.

Tutkijat huomioivat monia masennukseen ja liikuntaan vaikuttavia tekijöitä, mutta on silti mahdollista, että jokin nyt huomiotta jäänyt seikka selittää masennuksen ja liikunnan yhteyden. Tämän vuoksi tulokset olisi hyvä varmistaa vielä tulevissa tutkimuksissa.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Epidemiology 2011;174:1017–1027)
http://aje.oxfordjournals.org/content/174/9/1017.abstract