Keskitie on turvallisin myös suolan käytössä

Uutispalvelu Duodecim
9.12.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Liika suola lisää sydän- ja verisuonioireita, mutta sama vaikutus saattaa olla liian rajulla suolan vähentämisellä. Tuoreen tutkimuksen mukaan ainakin sydänpotilaat saattavat saada parhaan hyödyn noudattamalla kultaista keskitietä.

Tutkimuksessa pienimmät riskit sydän- ja verisuonitauteja tai diabetesta jo sairastavilla oli, kun virtsaan erittyi 4–6 grammaa suolaa vuorokaudessa, mikä vastaa suurin piirtein nautittua päivittäistä suola-annosta. Kun pitoisuus laski alle 3 gramman tai ylitti 7 grammaa, yleistyivät sydänoireet.

Yli 7 gramman pitoisuudet lisäsivät sydänkohtauksia ja aivohalvauksia, sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia sekä sydämen vajaatoiminnasta johtuvia sairaalakäyntejä. Alle 3 gramman pitoisuudet liittyivät puolestaan sairaalakäynteihin ja sydäntautikuolleisuuden kasvuun.

Samassa tutkimuksessa aivohalvausten riskin havaittiin laskevan mitä enemmän kaliumia potilas sai. Kaliumin suotuisat sydänvaikutukset on havaittu aiemminkin.

Havainnot haastavat vallitsevan käsityksen, jonka mukaan suolan käyttö pitäisi tiputtaa niin vähäiseksi kuin mahdollista, mielellään alle kahteen grammaan päivässä. Tutkimus ei myöskään ole ensimmäinen, joka kyseenalaistaa nykykäsityksen, ja siksi suolan käytön turvalliset rajat tulisikin pikaisesti selvittää laadukkaissa ja riittävän suurissa tutkimuksissa, tutkijat kirjoittavat.

Tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2011;306:2229–2238)
http://jama.ama-assn.org/content/306/20/2229.abstract