Lieväkin verkkokalvosairaus liitoksissa sydänriskeihin

Uutispalvelu Duodecim
29.12.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Vakavaa verkkokalvosairautta potevat sairastuvat ja kuolevat sydän- ja verisuonitauteihin muita todennäköisemmin, mutta sama riski näyttäisi liittyvän myös lievempiin verkkokalvosairauksiin. Tuore japanilaistutkimus on tiettävästi ensimmäinen missä tällainen yhteys on havaittu.

Tutkimukseen osallistui 89 000 japanilaista 40–79-vuotiasta miestä ja naista, joille tehtiin silmätutkimus heti tutkimuksen alussa.

Vuodet 1993–2008 kestäneen seurannan aikana tutkijat huomasivat sydän- verisuonitaudeista johtuvat kuolemat noin neljänneksen yleisemmiksi miehillä, joilla todettiin lievä verkkokalvosairaus tutkimuksen alussa. Aivohalvauksista johtuvat kuolemat olivat heillä noin kolmanneksen yleisempiä kuin tervesilmäisillä miehillä.

Yhteydet olivat samansuuntaiset naisilla. Heillä tosin aivan lievimmät tapaukset liittyivät vain vähäisiin riskeihin. Pitemmälle ehtineisiin, mutta vielä lieviin verkkokalvosairauksiin sen sijaan liittyi suurempi sydän- ja verisuonitauti- ja aivohalvauskuolleisuus kuin miehillä.

Tutkijat selvittivät johtuiko lievien verkkokalvosairauksien ja kuolleisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien perinteisistä riskitekijöistä kuten elintavoista tai diabeteksesta, mutta tulokset pysyivät ennallaan niidenkin huomioimisen jälkeen. Myöskään verenpainetauti ei selittänyt tuloksia, sillä verkkokalvosairaus liittyi suurempaan kuolleisuuteen myös normaaliverenpaineisilla. Tutkijat pitävät silti mahdollisena, että yhteyksien taustalla on kehittymässä oleva verenpainetauti, mikä altistaa verkkokalvosairaudelle sekä sydän- ja verisuonitaudeille ja aivohalvauksille.

Tulokset julkaistiin Circulation-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Circulation: 2011;124:2502–2511)
http://circ.ahajournals.org/content/124/23/2502.abstract