Keskosen synnyttäminen liittyy äidin myöhempiin sydänriskeihin

Uutispalvelu Duodecim
13.1.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Ennenaikainen synnytys tai hyvin pienikokoisen keskosen synnyttäminen saattavat olla merkki äidin alttiudesta sydän- ja verisuonisairauksille. Tuoreiden tulosten perusteella äidin riskit myös kasvavat mitä ennenaikaisempi tai pienempi vauva on.

Circulation -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat yli 900 000 ruotsalaisnaisen rekisteritietoihin vuosilta 1983–2005. Keskimäärin kaksitoistavuotisen seurannan aikana naisista 3 600 sai ensimmäisen sydänoireensa. Naiset olivat keskimäärin 27-vuotiaita saadessaan esikoisensa.

Naisten seurannassa sydänoireet ja niistä johtuvat kuolemat paljastuivat yleisemmiksi naisilla, joiden lapsi oli syntynyt ennenaikaisena tai raskauden kestoon nähden pienikokoisena. Verrattuna normaalikokoisen tai täysiaikaisen vauvan synnyttäneisiin tällaisten äitien sydänriskit vaihtelivat 1,3-kertaisesta yli 3-kertaiseen riippuen lapsen ennenaikaisuuden ja keskosuuden asteesta.

Käytännössä riski ei silti ollut kovin suuri, sillä sydänoireet ovat harvinaisia näin nuorilla naisilla. Sairastuneet naiset olivat keskimäärin 40-vuotiaita. On silti mahdollista että yhteys voimistuu iän myötä.

Yksi selitys yhteydelle voi piillä raskauteen liittyvissä verenkiertojärjestelmän muutoksissa. Sydän- ja verisuonisairauksille alttiilla naisilla nämä muutokset ovat mahdollisesti riittämättömiä, mikä herkistää esimerkiksi istukan toimintahäiriöille. Myös monet elintavat kuten tupakointi voivat selittää yhteyden, mutta tutkijat onnistuivat sulkemaan niiden vaikutuksen pois analyysissaan.

Uutispalvelu Duodecim
(Circulation 2011;124:2839–2846)
http://circ.ahajournals.org/content/124/25/2839.abstract