Statiinit eivät lisää aivoverenvuotoja

Uutispalvelu Duodecim
10.2.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Statiini-kolesterolilääkkeiden on epäilty lisäävän aivoverenvuotoja, mutta tuoreen tutkimuskatsauksen perusteella pelko on ollut turha.

Epäilykset statiinien ja aivoverenvuotojen yhteydestä perustuvat vanhoihin havaintoihin, joiden mukaan alhainen kolesteroli saattaa joillain potilailla liittyä aivoverenvuotoihin. Yhteyteen viittasi myös vuonna 2006 tehty tutkimus.

Selvittääkseen asiaa tutkijat kävivät läpi 23 satunnaistettua sekä 19 seurantatutkimusta, jotka täyttivät tietyt laatukriteerit. Yhteensä tutkimuksiin oli osallistunut lähes 250 000 potilasta, joista 15 000 sairastui aivoverenvuotoon.

Kun tutkijat yhdistivät aineistot ja analysoivat ne uudelleen, statiineja käyttävien riski sairastua aivoverenvuotoon ei ollut sen suurempi kuin muidenkaan. Yhteyttä ei havaittu satunnaistetuissa eikä seurantatutkimuksissa.

Tulostensa perusteella tutkijat pitävät erittäin epätodennäköisenä, että statiinit altistaisivat aivoverenvuodoille. Jos tällainen riski kuitenkin on olemassa, se on käytännössä hyvin pieni, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Circulation-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Circulation 2011; 124: 2233–2242)
http://circ.ahajournals.org/content/124/20/2233.abstract