Myös työliikunta ehkäisee sydänkohtauksia

Uutispalvelu Duodecim
20.2.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kevyttä tai kohtalaista liikuntaa työssään saavat välttyvät muita todennäköisemmin sydänkohtaukselta, tuore tutkimus osoittaa. Vaikutus ei ole yhtä suuri kuin vapaa-ajan liikunnan, mutta silti riittävä, jotta se näkyy käytännössä.

Monikansallisen tutkijaryhmän havainnot ovat tervetulleita, sillä vaikka liikunnan terveellisyys tunnetaan hyvin, työliikunnan vaikutukset ovat jääneet epäselviksi.

Viidessäkymmenessä eri maassa tehdyssä tutkimuksessaan tutkijat havaitsivat sydänkohtaukset jonkin verran harvinaisemmiksi miehillä ja naisilla, jotka harrastivat vapaa-ajan liikuntaa riippumatta siitä, miten intensiivistä liikunta oli.

Työliikunnasta sydänhyödyt sai, kun liikunta oli kevyttä tai kohtalaisen rasittavaa, mutta raskas fyysinen työ ei vähentänyt sydänkohtausten riskiä, tutkijat kirjoittavat. Todennäköisesti tämä kuvastaa eri töissä saatavan liikunnan eroja. Raskas työ on usein nostelua, joka ei vahvista sydäntä ja verisuonistoa.

Analyysi osoitti lisäksi sydänkohtausten riskin suuremmaksi henkilöillä, jotka omistavat auton ja television, mikä tutkijoiden mukaan kertoo fyysisesti passiivisemmasta elämäntavasta. Fyysiseen passiivisuuteen liitetty riski havaittiin yhtä lailla rikkaissa ja köyhissä maissa.

Tutkimus perustuu kymmenentuhannen ensimmäisen sydänkohtauksensa saaneen ja 14 000 terveen verrokin haastatteluihin, jotka tehtiin eri puolilla maailmaa. Tulokset julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(European Heart Journal 2012;33:452–466)
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/4/452.abstract