Sanapelit ja leipominen parantavat dementikon muistia

Uutispalvelu Duodecim
20.2.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Sosiaaliset ja monin tavoin aivojaan jumppaavat sairastuvat dementiaan muita harvemmin, mutta aivojumppaa ei kannata lopettaa sairastumisen jälkeenkään. Brittitutkijoiden mukaan dementikkojen muistia ja ajattelua voivat parantaa esimerkiksi sanapelit, leipominen, musiikki ja ohjatut keskustelut.

Näitä ja muita kognitiivisia stimulaatiotekniikoita käytetään laajalti dementiaa sairastavien hoidossa, mutta tutkimusnäyttö niiden tehosta on ollut epäselvää. Tutkijat päättivät tämän vuoksi koota yhteen kaiken kognitiivista stimulaatiota koskevan tutkimustiedon.

Tulokset osoittivat erilaisten stimulaatioiden selvästi parantavan dementikkojen muistia ja monia muita kognitiivisia mielentoimintoja sekä sosiaalisia suhteita ja elämänlaatua laajemminkin. Suotuisat muistivaikutukset eivät myöskään jääneet vain tilapäisiksi, vaan näkyivät vielä 1–3 kuukautta stimulaatioryhmien jälkeen.

Brittien katsaustutkimukseen valikoitui viisitoista satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta, joihin yhteensä oli osallistunut 718 lievää tai kohtalaista dementiaa sairastavaa. Tutkimuksissa koulutetut ohjaajat vetivät 4–5 potilaan ryhmiä, jotka kokoontuivat noin 45 minuutiksi vähintään kahdesti viikossa. Joissain tutkimuksissa toiminnan järjestivät omaistaan hoitavat sukulaiset.

Uutispalvelu Duodecim
(Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;DOI:10.1002/14651858.CD005562.pub2)
http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD005562.pub2