Lieväkin ennenaikaisuus yhteydessä terveysriskeihin

Uutispalvelu Duodecim
8.3.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Hyvin ennenaikaisena syntyvät keskoset ovat monille sairauksille alttiita, mutta myös vähäiseen ennenaikaisuuteen voi liittyä haittoja.

Tuoreen brittitutkimuksen mukaan jopa raskausviikoilla 37–38 eli vain muutaman viikon ennen laskettua aikaa syntyville kehittyy muita enemmän astmaa ja siihen viittaavia oireita. Alle yhdeksän kuukauden ikäisinä he tarvitsevat myös täysiaikaisena syntyneitä useammin sairaalahoitoa hengitys- ja suolisto-oireiden takia. Täysiaikaisena pidetään yleensä raskausviikoilla 39–41 syntyviä.

Brittien tulokset haastavat käsityksen, jonka mukaan lievästi ennenaikaisten vauvojen terveys on pitkällä aikavälillä yhtä hyvä kuin täysiaikaisina syntyneiden. Erilaiset terveysongelmat myös lisääntyivät tasaisesti mitä varhaisemmin vauva oli syntynyt, minkä perusteella ennenaikaisuus ja terveysriskit pitäisi nähdä pitkänä jatkumona eikä vain tietyille raskausviikoille rajattuina vaaroina, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lähes 19 000 brittilapsen terveyttä heidän ollessa 3- ja 5-vuotiaita. Lapset syntyivät vuosina 2000–2002. Tulokset julkaisi British Medical Journal, joka on Britannian lääkäriliiton lehti.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2012;344:896)
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e896