Unilääkkeitä käyttävät saattavat kuolla nuorempina

Uutispalvelu Duodecim
15.3.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Unilääkkeitä syövät saattavat olla suurentuneessa ennenaikaisen kuoleman vaarassa, tuore yhdysvaltalaistutkimus vihjaa. Runsaaseen käyttöön voi liittyä myös syöpäriski.

Yhdysvaltalaisten havaitsemat riskit eivät ole käytännössä kovin suuria eikä vielä ole varmaa johtuvatko ne juuri unilääkkeistä. Lääkärien olisi silti hyvä huomioida tulokset lääkityksiä määrätessään.

Tutkimukseen osallistui 10 000 keskimäärin 54-vuotiasta unilääkereseptin saanutta ja 24 000 verrokkia, jotka eivät olleet saaneet unilääkkeitä. Heitä seurattiin keskimäärin 2,5 vuoden ajan.

Seurannan aikana unilääkkeitä käyttävistä selvästi useampi menehtyi ja tämä oli sitä todennäköisempää mitä suurempia lääkemääriä heille oli määrätty. Eniten unilääkkeitä käyttäneet lisäksi sairastuivat syöpään muita todennäköisemmin, tutkijat havaitsivat.

Tulokset eivät paljasta miksi unilääkkeet lisäisivät kuolleisuutta ja syöpiä, mutta mahdollisesti onnettomuudet, itsemurhat ja elintavat selittävät osan yhteydestä. Tulokset eivät myöskään riitä osoittamaan, että kuolleisuus johtuu juuri unilääkkeistä eikä jostain unilääkkeiden käyttäjiä yhdistävästä tekijästä, jota tutkimuksessa ei huomioitu.

Tutkimus julkaistiin BMJ Open -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ Open 2012;DOI:10.1136/bmjopen-2012-000850)
http://bmjopen.bmj.com/content/2/1/e000850