Kuuroilla tuplasti mielenterveysongelmia

Uutispalvelu Duodecim
16.3.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Tuoreen katsaustutkimuksen mukaan kuurot kärsivät erilaisista mielenterveysongelmista noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muu väestö. Etenkin lapsilla vaikeudet kumpuavat viestinnän vaikeudesta.

Kuurojen mielenterveysongelmat eivät juuri eroa muiden ongelmista, vaan masennus ja ahdistuneisuus ovat heilläkin tavallisimpia. Lapsilla tärkeä ongelmien lähde on kommunikointi perheenjäsenten kesken. Kun se ei toimi on mielenterveysongelmien riski noin nelinkertainen verrattuna lapsiin, joiden perheessä ei ole kommunikointivaikeuksia. Kuurot lapset joutuvat myös muita useammin koulussa kiusatuiksi ja myös seksuaalisen ahdistelun uhriksi, tutkimukset osoittavat.

Tulokset osoittavat, että vaikeuksistaan huolimatta kuurot eivät useinkaan saa riittävän hyvää apua terveydenhuollossa. Tässäkin suurin haaste on tulla ymmärretyksi ilman yhteistä kieltä.

Noin 8 000 suomalaista on kuuroja eli he eivät kuule lainkaan, mutta lievemmät ja eriasteiset kuulovammat ovat huomattavasti yleisempiä. Kuntoutusta vaativa kuulovamma todetaan vuosittain noin yhdellä lapsella tuhannesta.

Katsaus julkaistiin arvostetussa Lancet-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2012;379:1037–1044)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61143-4/abstract