Läsnäoloharjoitukset eivät hillitse astmaa, mutta vähentävät stressiä

Uutispalvelu Duodecim
3.9.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Meditoimista muistuttava mindfulness-läsnäoloharjoittelu vähentää stressiä ja hillitsee ahdistusta, mutta astmaoireita sen avulla ei pysty lievittämään. Mindfulness on monien suomalaislääkärienkin suosima menetelmä, jota on kokeiltu myös somaattisten sairauksien hoidossa.

Tulokset perustuvat Thorax-lehdessä julkaistuun tutkimukseen, jossa 80 astmapotilasta satunnaistettiin kahdeksaksi viikoksi mindfulness-harjoituksiin tai vertailuryhmään, jossa jaettiin astmatietoa.

Kun potilaita verrattiin vuoden kuluttua, mindfulness-harjoituksiin osallistuneet kokivat stressin vähentyneen ja elämänlaadun parantuneen enemmän kuin verrokit, mutta keuhkotoiminnassa ei havaittu eroja ryhmien välillä.

Aineiston pienuuden vuoksi tuloksia kannattaa tulkita varoen, ja ne pitää vielä varmistaa uusissa tutkimuksissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei mindfulness lievitä astmaoireita.

Mindfulness-harjoituksessa ihminen suuntaa tarkkaavaisuutensa tähän hetkeen ja meneillään olevaan toimintaan. Se vähentää muun muassa stressiä ja ahdistuneisuutta, minkä takia menetelmän on ajateltu auttavan monia pitkäaikaissairaita.

Uutispalvelu Duodecim
(Thorax 2012;67:769¿776)
http://thorax.bmj.com/content/67/9/769.abstract