Rauhoittavat lääkkeet mahdollisesti dementian riskitekijöitä

Uutispalvelu Duodecim
5.9.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Rauhoittavia bentsodiatsepiini-lääkkeitä käyttävät saattavat sairastua muita herkemmin dementiaan, tuore tutkimus vihjaa. Havainto on huolestuttava, sillä rauhoittavat lääkitykset ovat suhteellisen yleisiä.

Walesissa, Cardiffin yliopistossa tehty tutkimus perustuu yli 1 100 miehen seurantatietoihin 22 vuoden ajalta. Miesten muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mitattiin viidesti tutkimuksen aikana.

Mittauksissa dementiariski havaittiin selvästi suuremmaksi miehillä, jotka olivat käyttäneet bentsodiatsepiineja säännöllisesti jossain elämänsä vaiheessa. Yhteys säilyi senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien mahdolliset psyykkiset ongelmat ja monia muita tekijöitä, jotka olisivat voineet selittää tulokset.

Tutkijat olettivat viimeaikaisten lääkitysten vastaavan yhteydestä, mutta yllättäen suurimmassa vaarassa olivat miehet, joiden lääkityksistä oli kulunut jo vuosia. Tutkijat eivät osaa selittää mistä tämä johtuu. Muun muassa tämän vuoksi tulokset pitää varmistaa uusissa tutkimuksissa ennen kuin yhteyden voi varmasti sanoa johtuvan juuri bentsodiatsepiinista eikä jostain muusta dementialle altistavasta seikasta, joka yhdistää lääkkeitä käyttäneitä.

Bentsodiatsepiineja käytetään muun muassa ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden lyhytaikaisessa hoidossa. Pitkään käytettynä niiden teho heikkenee, ja annosten suurentuessa ne aiheuttavat helposti riippuvuuden. Rauhoittavat lääkitykset ovat hyvin yleisiä vanhuksilla, ja usein niitä jatketaan vuosia, vaikka turvallisena pidetään muutaman viikon kuuria.

Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2012;66:869¿873)
http://jech.bmj.com/content/66/10/869.abstract