Tupakointi tuplaa aivovaltimon pullistuman riskin

Uutispalvelu Duodecim
10.9.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Askillisen päivittäin tupakoivat sairastuvat aivovaltimon pullistumaan ja hengenvaaralliseen aivoverenvuotoon jopa kaksi kertaa todennäköisemmin kuin savuttomat. Riski pienenee vähitellen, jos tupakoinnin lopettaa, mutta suurkuluttajilta se ei välttämättä häviä silloinkaan, korealaistutkimus osoittaa.

Valtimonpullistumat ovat vaarallisia, koska revetessään ne aiheuttavat hengenvaarallisen verenvuodon aivoihin. Vain puolet potilaista jää henkiin ja heistäkin monet vammautuvat pysyvästi.

Tutkijoiden havainnot perustuvat lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon kohdanneen 430 potilaan tapaustietoihin. Potilaat olivat keskimäärin 50-vuotiaita sairastuessaan vuosina 2002¿2004.

Kun potilaita verrattiin yhtä moneen terveeseen ikätoveriin, tutkijat havaitsivat sairastuneista lähes 40 prosentin tupakoivan, kun verrokeista tupakoi vain 24 prosenttia.

Tupakoinnin ja valtimonpullistumien yhteys ei selittynyt osallistujien elintavoilla, perinnöllisillä alttiuksilla eikä monilla muillakaan tuloksia mahdollisesti sekoittavilla seikoilla. Näiden huomioimisen jälkeen yhteys päinvastoin voimistui, tutkijat huomasivat. Sairastumisriski vaihteli tupakoinnin keston ja intensiteetin mukaisesti niin, että eniten ja pisimpään tupakoineiden riski oli suurempi.

Tupakoinnin lopettaminen pienensi vaaran savuttomien tasolle noin viiden vuoden kuluttua lopettamisesta, mutta tämä ei koskenut kovia tupakoitsijoita. Heidän sairastumisriskinsä säilyi savuttomia suurempana lopettamisesta huolimatta. Todennäköisesti tupakka on vaurioittanut heidän valtimoidensa sisäpintoja pysyvästi.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 2012;doi 10.1136/jnnp-2012-302538)
http://jnnp.bmj.com/content/early/2012/08/02/jnnp-2012-302538.abstract