Diabetes voi heikentää iäkkään muistia

Uutispalvelu Duodecim
18.9.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Diabetesta sairastavat iäkkäät saattavat olla tavallista alttiimpia dementialle ja sen lievemmille muodoille. Riskit ovat sitä suurempia mitä huonommalla tolalla diabetes on, tuore tutkimus osoittaa.

Tulokset perustuvat 3 000 keskimäärin 74-vuotiaan miehen ja naisen neurologisiin testeihin ja haastatteluihin, jotka tehtiin kymmenen vuoden seurannan aikana. Diabetes ja sen vakavuusaste diagnosoitiin tutkimuksen alussa sekä kolmesti myöhemmin.

Runsas viidennes osallistujista sairasti diabetesta, ja he myös pärjäsivät muita heikommin tutkimuksen alussa tehdyissä muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mittaavissa testeissä. Terveisiin ikätovereihin verrattuna heidän testituloksensa myös heikkenivät enemmän seurannan aikana. Heikoimmat tulokset saivat diabeetikot, joiden sokeritasapaino oli huono.

Yhdessä aikaisempien tulosten kanssa tulokset viittaavat vahvasti siihen, että diabetes voi kiihdyttää ikääntymisen myötä tapahtuvaa muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymistä. Näin ollen ainakin osa dementioista voisi estyä tai lykkääntyä, jos iäkkäiden diabetekset onnistuttaisiin hoitamaan nykyistä paremmin.

Tutkimus julkaistiin Archives of Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Neurology 2012;69:1170-1175)
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1183076#Abstract