Eunukit elävät muita pitempään

Uutispalvelu Duodecim
25.9.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kastraatio voi tuoreen korealaistutkimuksen mukaan pidentää miesten elinikää. Historiallisiin lähteisiin perustuva havainto viittaa siihen, että mieshormonit selittävät, miksi miehet kuolevat keskimäärin nuorempina kuin naiset.

Korealaisten tulokset perustuvat vuodet 1392¿1910 kattaviin sukutauluihin, joihin on kirjattu lähes neljänsadan hovieunukin syntymä- ja kuolinajat. Korean hovissa toimineet eunukit saivat mennä naimisiin ja adoptoida tyttäriä tai eunukkipoikia. Näin maahan muodostui eunukkiperheitä, jotka pitivät tarkkaa kirjaa taustastaan, joka takasi heille erityisaseman yhteiskunnassa.

Kun tutkijat vertasivat eunukkien elinikää vastaavassa sosiaalisessa asemassa olevien samoihin aikoihin eläneiden miesten elinikään, eunukkien havaittiin eläneen 14¿19 vuotta pitempään. Keskimäärin eunukit saavuttivat 70 vuoden iän, kun verrokkimiehet kuolivat 51¿56-vuotiaina. Analyysissa keskityttiin 81 eunukkimieheen, joilta oli saatavissa tarvittavat tiedot.

Sukutaulujen mukaan kolme eunukkia eli jopa yli satavuotiaaksi, mikä on huomattava saavutus tuona aikakautena. Jos luku pitää paikkansa, eunukit saavuttivat yli sadan vuoden iän moninkertaisesti todennäköisemmin kuin nykyihmiset.

Eunukkien pitkä elinikä voi osin selittyä heidän korkealla sosiaalisella ja taloudellisella asemallaan, mutta vertailu saman sosiaalisen luokan tavallisiin miehiin osoitti vaikutuksen vähäiseksi. Eunukit elivät myös pitempään kuin monet kuninkaat ja kuninkaallisen suvun miehet. Tämän vuoksi tutkijat uskovat, että kastraatio ja siitä seuraava mieshormonin tuotannon estyminen selittävät ilmiön. Mieshormoni saattaa muun muassa heikentää immuunipuolustusta sekä edistää sydänsairauksia, aiemmista tutkimuksista tiedetään. Myös eläinkokeet viittaavat mieshormonin vaikutuksiin.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä Current Biology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Current Biology 2012)
http://www.cell.com/current-biology/