Mini-interventio vähentää riskikäyttäjän alkoholinkulutusta

Uutispalvelu Duodecim
2.10.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Lääkärit voivat vaikuttaa alkoholia liikaa käyttävien potilaidensa juomatottumuksiin jo hyvin lyhyillä keskusteluilla. Muutama 10¿15 minuutin neuvontakeskustelu voi riittää, yhdysvaltalainen katsaustutkimus osoittaa. Tällainen mini-interventioksi kutsuttu malli on käytössä myös Suomessa, mutta sitä hyödynnetään vaihtelevasti.

Katsauksessa analysoitiin uudelleen 23 aikaisemman tutkimuksen aineistot. Tutkimuksissa oli selvitetty erilaisten puuttumismallien tehoa potilaisiin, joiden juominen täytti riskikäytön kriteerit.

Paras näyttö löytyi lyhyiden ja toistuvien neuvontakäyntien tehosta. Tyypillisessä mallissa potilas osallistui kahteen 10¿15-minuuttiseen keskusteluun lääkärin kanssa, minkä jälkeen kontakti jatkui puhelimitse muutaman viikon. Tämänkaltaisen mini-intervention avulla moni onnistui vähentämään viikoittaisia alkoholiannoksiaan, humalajuomista ja osa myös tiputti alkoholinkäytön terveellisenä pidettävälle tasolle. Tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu varsinaisia terveysvaikutuksia.

Analyysin tulokset ovat tervetullut osoitus mini-interventioiden tehosta. Menetelmien avulla moni alkoholin liikakäyttäjä voi kohtuullistaa juomistaan. Täyteen raittiuteen mini-interventioilla ei pyritä eivätkä ne sovellu alkoholistien hoitoon.

Tulokset julkaistiin Annals of Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Annals of Internal Medicine 2012;)
http://annals.org/article.aspx?articleid=1361859#Abstract