Elohopea-altistus yhteydessä lapsen ADHD-riskiin

Uutispalvelu Duodecim
12.10.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Äidin altistuminen jo hyvin vähäisille elohopeapitoisuuksille saattaa lisätä lapsen riskiä sairastua ADHD-tarkkaavaisuushäiriöön. Yhdysvaltalaistutkijoiden havainto vahvistaa viimeaikoina kertynyttä tutkimusnäyttöä ympäristötekijöiden osuudesta tarkkaavaisuushäiriöiden yleistymisessä.

Valtaosa nykypäivän elohopea-altistuksesta on peräisin kalasta ja etenkin petokaloista. Tämän vuoksi raskaana olevia suositellaan välttämään haukea ja muita suuria petokaloja, vaikka kala onkin muuten terveellistä.

Kalan kahtalainen rooli tarkkaavaisuushäiriöissä korostui yhdysvaltalaisten tutkimuksessa, sillä runsaasti kalaa raskauden aikana nauttineiden lapsilla oli jonkin verran vähemmän tarkkaavaisuusongelmia, vaikka kala usein sisältää pieniä määriä elohopeaa. Tutkijat selittävät ilmiön kalarasvoilla, jotka edistävät sikiön keskushermoston kehitystä, ja ilmeisesti myös vähentävät elohopean haitallisia vaikutuksia.

ADHD-oireiden todennäköisyys suureni, kun äidin hiusnäytteissä oli elohopeaa vähintään mikrogramma per gramma. Kalaan liittynyt suojavaikutus havaittiin, kun kalaa söi ainakin kahdesti viikossa.

Elohopean lisäksi altistuminen muun muassa lyijylle sekä tupakalle voi edistää ADHD-oireiden kehittymistä, aiemmista tutkimuksista tiedetään. Onkin todennäköistä, että lasten ADHD-oireiden lisääntyminen on ainakin osin seurausta haitallisista aineista ympäristössä ja siten myös hillittävissä lainsäädännöllä.

Tulokset julkaistiin Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine -lehdessä, ja ne perustuvat vuosina 1993¿1998 syntyneiden lasten ja heidän äitiensä terveystietoihin. Äitien elohopea-altistus määritettiin hiusnäytteistä, jotka tiedetään luotettaviksi elohopeapitoisuuden mittariksi. Lasten ADHD-oireita selvitettiin lasten ollessa kahdeksanvuotiaita.

Elohopeaa käytetään muun muassa monissa torjunta-aineissa, joiden välityksellä aine siirtyy maaperään ja vesistöihin. Suurin osa vesistöjen orgaanisesta elohopeasta on kuitenkin peräisin teollisuudesta. Vesistöissä elävät mikrobit pystyvät muuttamaan teollisuudessa käytettävän epäorgaanisen elohopean orgaaniseksi metyylielohopeaksi, joka rasvaliukoisena aineena voi kertyä kaloihin.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2012;DOI:10.1001/archpediatrics.2012.1286)
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1377487#Abstract