Ilmansaasteet yhteydessä aivohalvauskuolemiin

Uutispalvelu Duodecim
23.5.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Suurkaupungin ilmansaasteet saattavat lisätä tai aikaistaa aivohalvauskuolemia, tuore kiinalaistutkimus vahvistaa. Hiljattain sama yhteys todettiin toisessa kiinalaistutkimuksessa.

Tulokset osoittivat aivohalvauskuolemien yleistyvän päivinä, jolloin ilman pienhiukkaspitoisuudet sekä typpidioksidin ja rikkidioksidin pitoisuudet suurenivat. Kuolemat, jotka aiheutuivat verenvuodosta johtuvista aivohalvauksista, lisääntyivät vain päivinä, joina typpidioksidin ja rikkidioksidin pitoisuudet olivat suuret.

Aivoinfarkteista johtuvat kuolemat kasaantuivat etenkin päiviin, jolloin typpidioksiditasot nousivat, mutta tämä havaittiin vain potilailla, jotka sairastivat sydän- ja verisuonitauteja. Verenpainetauti tai diabetes ei vaikuttanut tuloksiin.

Tutkimusta varten kerättiin tiedot kaikista yli 65-vuotiaiden shanghailaisten aivohalvauskuolemista vuosilta 2003¿2008. Tulokset julkaistiin tieteellisessä Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä. Tuloksista on vaikea päätellä kuinka suurelta osin yhteydet johtuvat juuri ilmansaasteista, mutta samansuuntaisia tuloksia on saatu runsaasti eri puolilta maailmaa.

Suomessa ilman rikkidioksidi ja typpidioksidi ovat pääosin peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta, mutta kaupungeissa myös autoliikenne on merkittävä typpidioksidin lähde. Ilman pienhiukkasista suurin osa kulkeutuu Suomeen tuulten mukana ulkomailta, mutta myös liikenne sekä paikallisesti puun polttaminen ovat pienhiukkasten lähteitä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology & Community Health 2013;DOI:10.1136/jech-2012-201096)
http://jech.bmj.com/content/early/2013/05/08/jech-2012-201096.abstract