Mielenterveyspotilaat kuolevat muita nuorempina - syynä fyysiset sairaudet

Uutispalvelu Duodecim
27.6.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Mielenterveyshäiriöitä potevat elävät usein muuta väestöä lyhyemmän elämän. Tuoreen australialaistutkimuksen mukaan tämä johtuu pääosin sydän- ja verisuonitaudeista, syövästä, muista fyysisistä sairauksista sekä itsemurhista.

British Medical Journalin julkaisemat tulokset osoittavat kuolleisuuserojen myös kasvaneen Australiassa. Kun vuonna 1985 mielenterveysongelmaiset miehet kuolivat noin 14 vuotta nuorempina ja mielenterveysongelmaiset naiset 10 vuotta nuorempina kuin terveet, vuonna 2005 ero muuhun väestöön oli kasvanut miehillä 16 vuoteen ja naisilla 12 vuoteen. Kehitys johtui lähinnä yleisväestön eliniän kasvusta.

Näistä ns. lisäkuolemista 80 prosenttia johtui fyysisistä syistä ja sairauksista kuten sydän- ja verisuonitaudeista ja syövästä. Itsemurha oli syy vain 14 prosentissa tapauksista.

Suomessa mielenterveyspotilaat kuolevat 10¿20 vuotta nuorempina kuin muu väestö. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, etteivät mielenterveysongelmaiset pääse tai hakeudu hoitoon yhtä hyvin kuin muut, minkä lisäksi usein heidän fyysiset vaivansa jäävät mielenterveysongelmien takia hoitohenkilökunnalta huomaamatta. Myös haitalliset ja epäterveelliset elämäntavat sekä psyykenlääkkeiden haittavaikutukset selittävät osan ilmiöstä.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2013;346:f2539)
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2539