Osa epilepsialääkkeistä lihottaa, osa laihduttaa

Uutispalvelu Duodecim
5.7.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Epilepsialääkityksen aloittavat voivat kokea erilaisia painovaikutuksia riippuen heidän käyttämästään lääkkeestä. Tuoreen tutkimuksen mukaan osa lääkkeistä voi haittavaikutuksena lisätä painoa ja osa laihduttaa.

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry -lehdessä julkaistut tulokset viittaavat siihen, että ainakin valproaatti- tai levetirasetaamilääkityksen aloittamista seuraa usein painonnousu. Topiramaattilääkityksen aloittavat voivat puolestaan laihtua.

Tulokset vahvistavat nykyistä tietoa topiramaatin sekä valproaatin osalta, mutta levetirasetaamin käyttöön ei ole yhdistetty lihomista. Jos yhteys havaitaan myös muissa tutkimuksissa, lääkkeen haittavaikutuksiin pitäisi ehkä lisätä painonnousu. Nämä tulokset yksistään eivät kuitenkaan riitä varmistamaan, että yhteys johtui juuri levetirasetaamista.

Brittitutkijoiden tulokset perustuvat 1,1 miljoonan aikuispotilaan rekisteritietoihin, joista etsittiin epilepsialääkityksen aloittaneet, joiden paino oli mitattu ennen lääkitystä sekä 3¿12 kuukautta lääkityksen aloittamisen jälkeen. Karbamatsepiiniin tai lamotrigiiniin ei liitetty painovaikutuksia.

Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriötila, jonka voivat aiheuttaa erilaiset synnynnäiset ja muut tekijät. Se aiheuttaa muun muassa tajuttomuuskohtauksia, mutta myös osittaista tajunnan hämärtymistä. Epilepsiaan sairastuu noin 4¿5 prosenttia väestöstä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2013;84:796¿799)
http://jnnp.bmj.com/content/84/7/796.abstract