Jos stressi tuntuu terveysriskiltä, todennäköisesti se myös on

Uutispalvelu Duodecim
6.8.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Stressin sydänhaitat saattavat ainakin osin riippua siitä kokeeko ihminen stressin haitalliseksi terveydelleen, hiljattain julkaistu tutkimus vihjaa. Tulos viittaa siihen, ettei stressi välttämättä ole kaikille yhtä haitallista.

Tutkijat selvittivät stressin ja stressikokemusten terveysvaikutuksia 7 300 keskimäärin 50-vuotiaan miehen ja naisen avulla. Osallistujat olivat vastanneet stressiä ja monia muita asioita koskeviin kyselyihin osana tunnettua Whitehall II -tutkimusta. Kahdeksantoistavuotisen seurannan aikana 352 osallistujaa menehtyi sepelvaltimotautiin tai sai ensimmäisen sydänkohtauksensa.

Tulokset osoittivat sairastumisriskin noin kaksinkertaiseksi osallistujilla, jotka arvioivat stressin haitanneen heidän terveyttään paljon tai erittäin paljon. Tämä havaittiin verrattuna osallistujiin, jotka eivät kokeneet stressiä terveysongelmaksi. Yhteys heikkeni jonkin verran, kun analyysissa huomioitiin monia biologisia ja psykologisia tekijöitä, mutta tämänkin jälkeen stressin koetut terveyshaitat ennakoivat todellisia sydänoireita ja niistä johtuvia kuolemia.

Ihmisten kyky sietää stressiä vaihtelee paljon, joten on hyvinkin mahdollista, että subjektiivinen kokemus stressin haitoista heijastelee stressin todellisia terveyshaittoja kyseiselle yksilölle.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(European Heart Journal 2013;DOI:10.1093/eurheartj/eht216)
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/06/20/eurheartj.eht216.abstract