Varhainen hoito avain anoreksiakuolemien vähentämiseen

Uutispalvelu Duodecim
26.8.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Anoreksia-laihuushäiriöön sairastuvat olisi hyvä saada hoitoon mahdollisimman varhain, sillä suuri osa anoreksiapotilaiden kuolemista tapahtuu kymmenen vuoden sisällä hoitoon hakeutumisesta.

Anoreksia ja muut syömishäiriöt on tätäkin ennen tiedetty hengenvaarallisiksi, mutta tutkijat eivät ole tienneet painottuuko vaara sairauden alku- vai loppuvaiheeseen.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 250 anoreksiaa tai bulimiaa sairastavan tytön ja naisen tietoihin, joita alettiin kerätä vuonna 1987. Osallistujia haastateltiin puolen vuoden välein keskimäärin 9,5 vuoden ajan. Kaikkiaan tutkimuksen seuranta-aika kesti kaksikymmentä vuotta. Tulokset julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä.

Kun tutkijat yhdistivät haastatteluissa saadut tiedot kuolinrekisteritietoihin, he havaitsivat anoreksiaa sairastavien kuolevan kymmenen vuoden sisällä hoitoon hakeutumisesta lähes kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin terveiden samanikäisten.

Toinen suuressa kuolemanvaarassa oleva ryhmä oli anoreksiaa 15¿30 vuotta sairastaneet. Muita ennenaikaisen kuoleman ennusmerkkejä olivat alkoholiongelmat, alhainen painoindeksi sekä psykologiset ja sosiaaliset ongelmat. Bulimiaa eli ahmimishäiriötä sairastavia oli tässä tutkimuksessa liian vähän, jotta heitä koskevat tulokset olisivat olleet luotettavia.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena varhaisen diagnosoinnin ja hoidon tärkeydestä. Varhainen hoito voisi vähentää etenkin itsemurhia. Noin viisi anoreksiapotilasta sadasta menehtyy ennenaikaisesti joko aliravitsemuksen aiheuttamiin sairauksiin tai masennuksen aiheuttamaan itsemurhaan, aiemmista tutkimuksista tiedetään.

Anoreksia on erityisesti tyttöjen ja naisten sairaus, ja Suomessa sitä sairastaa noin prosentti 12¿24-vuotiaista tytöistä ja naisista. Lievemmät laihuushäiriöt ovat kuitenkin tätä yleisempiä. Vain puolet potilaista toipuu sairaudestaan kokonaan.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Psychiatry 2013;170:917¿925)
http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleid=1697836