Terveellinen ruokavalio ja kohtuullinen alkoholinkäyttö hyväksi diabeetikon munuaisille

Uutispalvelu Duodecim
27.8.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Munuaistauti on yleinen diabetekseen liittyvä sairaus, mutta sen voi mahdollisesti välttää syömällä oikein ja juomalla kohtuudella alkoholia.

Tuoreiden tutkimustulosten perusteella terveellinen, suurin piirtein kolmesti viikossa hedelmiä ja vihanneksia sisältävä ruokavalio pienentää munuaistaudin riskiä noin 25 prosenttia. Riski menehtyä munuaistautiin pienenee noin 40 prosenttia. Tämä havaitaan verrattuna diabeetikoihin, jotka syövät vihanneksia ja hedelmiä selvästi harvemmin.

Kohtuulliseen alkoholinkäyttöön, joka tässä tutkimuksessa tarkoitti keskimäärin viittä annosta viikossa, liittyi pienempi sairastumisriski kuin täysraittiuteen.

Tulokset viittasivat myös proteiinien ja suolan osuuteen munuaissairauden synnyssä ja pahenemisessa. Aiemmissa tutkimuksissa runsas proteiinin ja suolan syönti on liitetty munuaisongelmiin, mutta osa tutkimuksista on myös vihjannut rajujen rajoitusten hyödyttömyyteen. Nyt julkaistut tulokset tukevat jälkimmäistä näkemystä, sillä tutkimuksessa vähäinen proteiinin saanti liittyi jopa hieman suurempaan munuaistaudin riskiin. Suolan määrä ei sen sijaan vaikuttanut sairastumisriskiin tässä aineistossa. Tutkijoiden mielestä havainnot tukevat näkemystä, jonka mukaan proteiinien ja suolan syömisessä on hyvä pysyä kohtuudessa.

Tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä runsas vihannesten ja hedelmien syöminen sekä kohtuus alkoholin käytössä ja suolan kulutuksessa ehkäisevät myös verenpainetautia ja sydänsairauksia. Diabetesta sairastavat ovat tavallista suuremmassa riskissä sairastua sydäntauteihin, joten noudattamalla näitä elintapoja he pienentävät riskiään sairastua moniin sairauksiin.

Tutkimukseen osallistui 6 200 aikuistyypin diabetesta sairastavaa aikuista, joista kolmannes sairastui krooniseen munuaissairauteen keskimäärin 5,5-vuotisen seurannan aikana. Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Jama Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2013;DOI:10.1001/jamainternmed.2013.9051)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1726997#Abstract