Aivokuvaus voi paljastaa lukihäiriön ennen kouluikää

Uutispalvelu Duodecim
27.8.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Tuoreen tutkimuksen mukaan lapsen dysleksia-lukihäiriön voi mahdollisesti todeta jo päiväkoti-iässä, ennen kuin lapsi osaa edes lukea. Tämä onnistuu yhdistämällä kielelliset testit ja aivokuvaukset.

Yhdysvaltalaistutkijoiden havainnot julkaistiin Journal of Neuroscience -lehdessä, ja niiden perusteella kielellistä hahmottamista mittaavissa testeissä heikosti menestyvien päiväkoti-ikäisten aivoissa tietty hermorata on pienempi kuin lasten, joiden testit sujuvat paremmin.

Kyseinen arcuate fasciculus -hermorata yhdistää mm. puheen tuottamiseen osallistuvaa Brocan aluetta sekä luetun ja puhutun kielen ymmärtämiseen liittyvää Wernicken aluetta, joten poikkeavuudet hermoradassa voivat hyvinkin liittyä lukihäiriöihin. Arcuate fasciculus on havaittu tavallista pienemmäksi ja huonommin järjestäytyneeksi aikuisilla lukihäiriöisillä tehdyissä tutkimuksissa, mutta tuloksista ei ole voinut päätellä aiheuttaako ilmiö lukihäiriön vai onko se seuraus lukiongelmista.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa arcuate fasciculuksen pienuus liittyi erityisesti heikompaan menestykseen fonologista tietoisuutta mittaavissa testeissä. Fonologinen tietoisuus tarkoittaa taitoa jakaa puhetta pienempiin äänteisiin tai tavuihin sekä kykyä muodostaa niistä sanallisia kokonaisuuksia.

Tutkijat huomauttavat, etteivät havaitut rakenteelliset erot lasten aivoissa välttämättä ole geneettisiä, sillä kasvuympäristö ja monet ulkoiset tekijät vaikuttavat aivojen kehitykseen. Seuraavaksi tutkijat aikovat seurata lapsia pitempään, jotta selviää ennustaako arcuate fasciculuksen koko ja rakenne lukiongelmia kouluiässä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neuroscience 2013;33:13251¿13258)
http://www.jneurosci.org/content/33/33/13251.abstract