Kasinotutkimus vahvistaa tupakkalakien toimivuuden

Uutispalvelu Duodecim
3.9.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Tupakointia rajoittava lainsäädäntö on vähentänyt sydänoireiden ja hengityssairauksien vuoksi tehtäviä sairaalakäyntejä monissa maissa. Nyt tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa tupakkalakien vähentävän myös ambulanssihälytyksiä.

Yhdysvaltalaisten tutkimus on mielenkiintoinen, sillä siinä tutkittiin Coloradon osavaltiossa sijaitsevia kasinoita, joilla oli erikoisvapautus tupakkalaeista vielä senkin jälkeen, kun tupakointia rajoitettiin muualla osavaltiossa vuonna 2006. Näin kasinot tarjosivat hyvän tilaisuuden tarkastella tupakkalakien vaikutuksia ambulanssihälytysten määrään.

Aluksi tutkijat selvittivät miten tupakointia rajoittavat lait vaikuttivat ambulanssihälytyksiin koko osavaltiossa, ja havaitsivat niissä 23 prosentin pudotuksen verrattuna lakeja edeltäviin vuosiin. Hälytykset vähentyivät kaikkialla muualla paitsi kasinoissa, joista tuli yhtä paljon hälytyksiä kuin aiemminkin.

Kun vuonna 2008 tupakkalait laajenivat ja ulottuivat kasinoihin, myös kasinoista soitetut ambulanssihälytykset vähentyivät 19 prosenttia. Samana aikana muualta osavaltiosta soitetut hälytykset pysyivät samalla tasolla jolle ne tippuivat vuoden 2006 tupakkalakien jälkeen.

Tutkijat uskovat muutosten johtuvan passiivisen tupakka-altistuksen vähentymisestä, mutta kasinoissa myös tupakoitsijoiden vähäisempänä tupakoimisena. Coloradon tupakkalait kieltävät tupakoinnin kaikilla työpaikoilla, julkisissa tiloissa, baareissa sekä ravintoloissa.

Suomessa työpaikat ovat olleet savuttomia vuodesta 1995 ja ravintolat asteittain vuodesta 2007.

Uutispalvelu Duodecim
(Circulation 2013;128:811¿813)
http://circ.ahajournals.org/content/128/8/811.abstract

<