Psykoosilääkitys voi suurentaa lapsen diabetesriskiä

Uutispalvelu Duodecim
6.9.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Psykoosilääkityksen aloittavat lapset ja nuoret näyttäisivät sairastuvan tyypin 2 diabetekseen muita herkemmin jo vuoden sisällä lääkkeiden käytön aloittamisesta. Vastaavanlainen diabetesriski on aiemmin havaittu aikuisilla, mutta lapsia ja nuoria koskevat tutkimukset ovat olleet harvinaisia.

Tiedot perustuvat tutkimukseen, jossa 29 000 psykoosilääkityksen hiljattain aloittanutta 6¿24-vuotiasta verrattiin 14 000 samanikäiseen, joille oli määrätty jokin muu psykotrooppinen lääkitys esimerkiksi masennuksen tai käytöshäiriöiden vuoksi.

Tulosten analyysi osoitti psykoosilääkkeitä käyttäneiden sairastuvan diabetekseen noin kolme kertaa todennäköisemmin kuin verrokkien. Tämä havaittiin jo vuoden sisällä lääkityksen aloittamisesta ja riski oli suurentunut vielä vuosi lääkitysten lopettamisen jälkeen. Diabetesriski myös kasvoi potilaiden lääkeannosten suurentuessa, tutkijat havaitsivat.

Havainnoista on vaikea päätellä kuinka suuri yksittäisen potilaan diabetesriski on, koska niin monet seikat vaikuttavat sairastumiseen. Tutkijat kuitenkin arvioivat, että psykoosilääkityksen aloittavista 6¿24-vuotiaista suurin piirtein yksi kuudestasadasta sairastuisi tyypin 2 diabetekseen lääkityksen takia.

Tulokset julkaistiin Jama Psychiatry -lehdessä

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Psychiatry 2013;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2013.2053)
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1731662#Abstract