Epileptikoiden onnettomuuskuolemat liitoksissa mielenterveysongelmiin

Uutispalvelu Duodecim
11.12.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Epilepsiaa sairastavien varhaiset kuolemat voivat osittain selittyä mielenterveyshäiriöillä, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa. Masennus ja muut mielen sairaudet voivat selittää etenkin onnettomuuskuolleisuutta ja itsemurhia.

Ruotsalaisten tulokset ovat tervetulleita, sillä mielenterveysongelmien merkitys epileptikoiden varhaisissa kuolemissa on ollut epäselvä.

Tutkimusta varten tutkijat etsivät terveysrekistereistä kaikki vuosina 1954¿2009 syntyneet epilepsiadiagnoosin saaneet ruotsalaiset ja vertasivat heitä terveisiin verrokkeihin sekä terveisiin sisaruksiin. Aineisto koostui 70 000 epileptikon, 660 000 verrokin ja 81 000 terveen sisaruksen rekisteritiedoista.

Kun tutkijat vertasivat epilepsiaa sairastavien kuolleisuutta verrokkiryhmien kuolleisuuteen, he havaitsivat epileptikoiden menehtyneen kolmekymppisenä jopa 11 kertaa todennäköisemmin. Kaikkiaan noin 9 prosenttia epilepsiaa sairastavista menehtyi seurannan aikana. He olivat keskimäärin 35-vuotiaita kuollessaan.

Epilepsiaa sairastavien kuolemista 16 prosenttia johtui ulkoisista syistä, etenkin onnettomuuksista sekä itsemurhista, ja valtaosaan näistä liittyi myös mielenterveyshäiriöitä. Varsinkin toistuvat masennusjaksot ja päihdeongelmat suurensivat riskejä.

Tulokset viittaavat siihen, että epilepsiaa sairastavien onnettomuus- ja itsemurhakuolemia voisi todennäköisesti vähentää, jos heidän mielenterveysongelmiinsa kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Lancet-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2013;382:1646¿1654)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2960899-5/abstract