Aivohalvaus- ja verenvuotokuolemat eivät yleisin eteisvärinäpotilaiden kuolemansyy

Uutispalvelu Duodecim
23.12.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Veren hyytymistä vähentäviä lääkkeitä käyttävien eteisvärinäpotilaiden kuolemista vain kymmenesosa johtuu aivohalvauksista ja verenvuodoista, tuore tutkimus osoittaa. Tämän vuoksi heidän kuolleisuutensa ei todennäköisesti tule merkittävästi alenemaan uusien veren hyytymistä vähentävien lääkkeiden avulla.

Circulation-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 18 000 eteisvärinäpotilaan kaksivuotiseen seurantaan, jonka ajan potilaat saivat joko varfariinia tai uudempaa veren hyytymistä vähentää gabigatraani-lääkettä.

Seurannan aikana kaikkiaan 1 400 potilasta kuoli, mutta näistä kuolemista vain 10 prosenttia johtui aivohalvauksista tai verenvuodoista. Yleisin kuolemansyy olivat etenevä sydämen vajaatoiminta ja muut sydänperäiset syyt, jotka yhteensä selittivät 40 prosenttia kuolemista.

Gabigatraaniryhmäläiset kuolivat hieman muita harvemmin veritulppiin ja verenvuotoihin kuin varfariinia käyttäneet, mutta muiden kuolemansyiden suhteen ryhmien välillä ei ollut eroja.

Yhdessä havainnot viittaavat siihen, että veren hyytymistä vähentäviä lääkkeitä käyttävien eteisvärinäpotilaiden kuolleisuus ei todennäköisesti enää merkitsevästi pienene vaihtamalla uudempiin lääkkeisiin. Aivoverenkierron häiriöiden määrää ne sen sijaan vähentävät tehokkaasti. Tärkeää on hoitaa kaikkia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.

Uutispalvelu Duodecim
(Circulation 2013;128:2192¿2201)
http://circ.ahajournals.org/content/128/20/2192.abstract