Pitkään imetetyt etevämpiä jo alle kaksivuotiaina

Uutispalvelu Duodecim
7.1.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Pitkään imetetyt lapset pärjäävät monissa motorisia ja kognitiivisia taitoja mittaavissa testeissä paremmin kuin ikätoverit, joiden rintaruokinta jää lyhyeksi, kreikkalaistutkimus osoittaa.

Erot näkyvät etenkin verrattaessa yli kuusi kuukautta rintaruokinnalla olleita lapsiin, joita ei ole imetetty lainkaan. Kuitenkin jokainen lisäkuukausi rintaruokinnalla liittyy parempaan kognitiiviseen, motoriseen ja kielelliseen testimenestykseen 18 kuukauden iässä.

Kreikkalaisten havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka imettäminen on liitetty kognitiivisten kykyjen kehittymiseen aiemminkin, tieto imetyksen keston vaikutuksista kielelliseen ja motoriseen kehitykseen on ollut vähäisempää.

Tutkimukseen osallistui 540 kreetalaisäitiä lapsineen. Yhteydet pysyivät ennallaan senkin jälkeen, kun tutkijat huomioivat monia vanhempiin ja lapsiin liittyviä tekijöitä, jotka olisivat voineet selittää testimenestystä.

Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology & Community Health 2013;DOI:10.1136/jech-2013-202500)
http://jech.bmj.com/content/early/2013/12/13/jech-2013-202500.abstract