Varfariinilääkityksen alku on riskiaikaa eteisvärinäpotilaalle

Uutispalvelu Duodecim
14.1.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Eteisvärinä-rytmihäiriötä potevat ovat alttiita aivohalvauksille, mutta riskiä voi pienentää varfariinilla ja muilla veren hyytymistä vähentävillä lääkkeillä. Osalla potilaista aivohalvausriski kuitenkin väliaikaisesti suurenee lääkityksen alussa, tuore tutkimus osoittaa.

European Heart Journalissa julkaistut tulokset osoittavat aivohalvausriskin kasvavan etenkin varfariinilääkityksen ensimmäisellä viikolla. Vähitellen vaikutus muuttuu kuitenkin suotuisaksi ja kuukauden lääkityksen jälkeen aivohalvausriski on puolittunut verrattuna lääkitystä edeltävään aikaan.

Varfariini saattaa joidenkin tutkimusten perusteella lisätä veren hyytymistä heti lääkityksen alussa, ja tämä voi selittää nyt tehdyt havainnot. Tätä tukee myös se, että lääkityksen alussa sattuvat aivohalvaukset olivat nyt tehdyssä tutkimuksessa yleisimpiä riskipotilailla, jotka olivat sairastaneet aivohalvauksen jo aiemmin.

Tutkijat korostavat, että mahdollisista alkuvaiheen riskeistä huolimatta varfariini ja muut veren hyytymistä vähentävät lääkkeet ovat erittäin tärkeitä ja tehokkaita eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten ehkäisyssä. Lääkäreiden olisi silti hyvä muistaa riskit ja seurata eteisvärinäpotilaitaan erityisen tarkasti varfariinilääkityksen alussa.

Tutkimukseen osallistui 70 000 eteisvärinäpotilasta, joista 5 500 sairastui aivohalvaukseen kuusitoistavuotisen seurannan aikana.

Uutispalvelu Duodecim
(European Heart Journal 2013;doi:10.1093/eurheartj/eht499)
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/15/eurheartj.eht499.abstract