Imettäminen saattaa suojata äitiä nivelreumalta

Uutispalvelu Duodecim
20.1.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Lastaan imettävät naiset saattavat kiinalaistutkimuksen mukaan säästyä nivelreumalta muita naisia todennäköisemmin. Yhteys on vahvin naisilla, jotka imettävät pitkään.

Kiinalaiset tekivät havaintonsa tutkimalla seitsemäätuhatta yli 50-vuotiasta naista, joista valtaosa oli synnyttänyt ainakin kerran. Naisista 95 prosenttia oli imettänyt vähintään kuukauden.

Sairaanhoitajien tekemissä terveystarkastuksissa nivelreuma havaittiin imettäneillä noin puolet harvinaisemmaksi kuin naisilla, jotka eivät olleet imettäneet lainkaan. Imettämiseen liitetty suojavaikutus myös voimistui sitä mukaa mitä pitempään imetys oli jatkunut.

Yhteys löytyi senkin jälkeen, kun naisten elintavat, terveydentila ja monet muut taustatekijät huomioitiin analyysissa. Tutkimuksen luonteesta johtuen on silti mahdollista, että yhteyteen vaikuttaa jokin tässä tutkimuksessa huomiotta jäänyt seikka, joka selittää imettämiseen liitetyn suojavaikutuksen. Tämän selvittämiseksi aihetta pitää tutkia vielä lisää.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä Rheumatology-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Rheumatology 2013; doi:10.1093/rheumatology/ket456)
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/2014/01/04/rheumatology.ket456.abstract