Läheisen kuolema lapsuudessa voi altistaa psykooseille

Uutispalvelu Duodecim
30.1.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Ruotsalaistutkimuksen mukaan varhaislapsuudessa perheenjäsenensä menettävät ovat tavallista alttiimpia sairastumaan psykoosiin myöhemmin elämässään. Etenkin vanhemman tai sisaren itsemurha suurentaa psykoosin vaaraa, tulokset osoittavat.

British Medical Journalin julkaisemat tulokset perustuvat yli miljoonan ruotsalaisen rekisteritietoihin, ja niiden perusteella sairastumisriski on suurin henkilöillä, jotka ovat alle kolmivuotiaina menettäneet perheenjäsenen. Myös isovanhemman kuolema suurentaa psykoosiriskiä, mutta huomattavasti vähemmän kuin vanhemman tai sisaren kuolema.

Psykoosiriski oli suuri henkilöillä, joiden vanhempi tai sisar oli menehtynyt äkillisesti esimerkiksi onnettomuudessa tai tehnyt itsemurhan. Perheenjäsenensä itsemurhan lapsena kokeneet sairastuivat psykoosiin noin 2¿3 kertaa todennäköisemmin kuin muut. Heillä todettiin etenkin affektiivisia psykooseja, tulokset osoittavat.

Tutkijat selvittivät myös vaikuttaako jälkeläisen psykoosiriskiin raskauden aikana äidin kokema stressi ja suru, mutta tästä ei löytynyt viitteitä. Myöskään raskautta edeltävät tapahtumat eivät liittyneet jälkeläisen myöhempään sairastumisriskiin.

Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt ja hänellä on huomattavia vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Psykoosit kuuluvat moneen mielensairauteen, mutta etenkin skitsofreniaan. Skitsofreenistyyppiseen psykoosiin sairastuu elämänsä aikana noin yksi viidestäsadasta.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2014;348:f7679)
http://www.bmj.com/content/348/bmj.f7679