Kiusaamisen haitat kasvavat mitä pitempään kiusaaminen jatkuu

Uutispalvelu Duodecim
20.2.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Koulukiusaamisen uhriksi joutuvat oireilevat monilla tavoin. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan nämä psyykkiset ja fyysiset oireet ovat myös sitä pahempia mitä pitempään kiusaaminen jatkuu.

Tutkijoiden havainnot perustuvat 4 300 yhdysvaltalaiskoululaisen kyselytutkimuksiin, jotka tehtiin lasten ollessa 5- ja 7-luokkalaisia ja uudestaan heidän päästyään lukion ensimmäistä vastaavalle luokalle.

Kiusatuksi joutuneet kokivat psyykkisen ja fyysisen terveydentilansa heikommaksi kuin muut, minkä lisäksi heillä oli enemmän masennusoireita ja alhaisempi itsetunto kuin lapsilla, joita ei kiusattu, tulokset osoittivat.

Terveydentila oli heikoin lapsilla, joita oli kiusattu alemmilta luokilta saakka ja joiden kiusaaminen jatkui yhä. Lähes joka toinen näistä lapsista arvioi psyykkisen ja fyysisen terveydentilansa hyvin heikoksi. Myös lapset, joita oli kiusattu vain lukioiässä tai ainoastaan alemmilla luokilla, kokivat vointinsa heikommaksi kuin kiusaamiselta säästyneet, mutta erot eivät olleet yhtä suuria kuin jatkuvan vainon kohteeksi joutuneilla.

Yhdysvaltalaisten tulokset vahvistavat koulukiusaamisen terveyshaitoista kertynyttä tutkimustietoa, ja viittaavat vahvasti siihen, että kiusaamisen aiheuttamia henkisiä ja fyysisiä vammoja voidaan vähentää puuttumalla kiusaamiseen varhain.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Pediatrics-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2014;doi:10.1542/peds.2013-3510)
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2014/02/11/peds.2013-3510.abstract