Uusi hyytymislääke vanhan veroinen

Uutispalvelu Duodecim
6.3.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Uusia veren hyytymistä vähentäviä lääkkeitä on kehitetty useita viime vuosina. Nyt julkaistu tutkimus varmistaa yhden niistä olevan vähintäänkin yhtä hyvä kuin varfariini, joka on ollut tähän asti käytännössä ainoa veren hyytymistä vähentävä lääke.

Tutkimuksessa tutkittu dabigatraani-lääke oli yhtä hyvä kuin varfariini vähentämään laskimoveritulppien uusiutumista, mutta aiheutti vähemmän verenvuotoja. Verenvuodot ovat merkittävin varfariinihoitoon liittyvä haittavaikutus.

Uudet veren hyytymistä vähentävät lääkkeet voivat helpottaa hyytymishoitoa tarvitsevien elämää, koska varfariinin ja muiden K-vitamiinin estoon perustuvien lääkkeiden annostusta pitää säännöllisesti seurata ja korjata, mikä tuottaa ongelmia osalle potilaista. Uudet hyytymisenestolääkkeet ovat kuitenkin kalliita ja myös niihin liittyy haittavaikutuksia.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 2 600 veritulppapotilaan satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen. Potilaat saivat joko dabigatraania tai varfariinia ja heitä seurattiin puolen vuoden ajan.

Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Circulation-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Circulation 2014;129:764¿772)
http://circ.ahajournals.org/content/129/7/764.abstract