Terapia on lääkkeitä tehokkaampi sosiaalisen ahdistuksen lievittäjä

Uutispalvelu Duodecim
26.9.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Sosiaalista ahdistuneisuushäiriötä hoidetaan yleensä lääkkeillä, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan käyttäytymisterapia voisi olla tehokkaampi ja kestävämpi hoito. Lääkkeistä on silti niistäkin apua etenkin, jos terapiaa ei ole saatavilla.

Yhdysvaltalais-brittiläisen tutkijaryhmän tulokset perustuvat 101 aikaisemman tutkimuksen yhteisanalyysiin, joka koostuu 13 000 potilaan tiedoista. Osallistujista 4 000 oli saanut terapiaa ja loppuja oli hoidettu lääkkeillä.

Terapiaan ja etenkin käyttäytymisterapiaan päässeet potilaat paranivat todennäköisemmin kuin masennuslääkityksillä hoidetut, tulokset osoittivat. Terapian avulla sosiaalinen ahdistus myös pysyy paremmin kurissa hoidon jälkeen. Lääkkeitä käyttävien oireet sen sijaan palaavat vähitellen, jos lääkitys päättyy. Terapian ja lääkkeiden yhdistelmä ei ollut pelkkää terapiaa tehokkaampi.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena terapian tehokkuudesta ja paremmuudesta sosiaalisen ahdistuneisuushäiriön hoidossa. Jos terapiaa ei ole saatavilla tai se ei toimi, lääkkeet ovat hyvä vaihtoehto. Varsinkin serotoniinin takaisinoton estäjät näyttäisivät toimivan.

Tulokset julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Psychiatry 2014)
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/onlinefirst